BiQStore

Best index Quality (BiQ)

Best index Quality (BiQ) är ett Sustainable Human Rights Index baserat på statistik från Freedom House index för Politiska Rättigheter och Medborgerliga Friheter, UNICEF Children Labour Index, Human Rights and Rule of Law index (Fund for Peace) och 2021 SDG Index scores (Sustainable Development Goals Scores).

Källor till Best index Quality (BiQ)

Freedom House Index for Political Rights and Civil Liberties 2021Best index Quality (BiQ)

UNICEF Children Labour Index

Human Rights and Rule of Law index 2021 by Fund for Peace

Sustainable Development Goals Index (SDG) by Joint Research Center (JRC) of the European Commission with data from 2020

Detta innehåller BiQScore från SDG-index totalt, men även åtta SDG utmaningsindex och sju SDG trendindex som alla är kopplade till Best index Quality (BiQ) för försäljning av produkter och tjänster. Detta betyder t ex att “noll fattigdom”- ochnoll svält”-målen inte är inkluderade, en låg poäng och låg trendpoäng snarare är en indikation på att du bör köpa från detta land för att stödja en godartad utveckling.

SDG-index för BiQScores är baserade följande mål:

Good health and WellbeingScore and Trend

Gender Equality Score and Trend

Affordable and clean energy Score and Trend

Decent work and economic growth Score and Trend

Climate action Score and Trend

Partnerships for the goals Score and Trend

Responsible consumption and production – Score (trend index not available)

Alla våra produkter och tjänster som säljs i BiQStore är kopplade till Best index Quality inklusive Bordertraveller Activewear. De flesta av våra produkter kommer att vara producerade och designade i Europa, men även andra länder i världen som uppfyller Best index Quality score och trend.

Kontakta oss gärna för mer information om Best index Quality