Learning Design in Practice for Everybody by LarsGoran Bostrom

Learning is a challenge. To design a workable learning experience is even more challenging. It is like moving art with a well-defined purpose and goals. This book is intended to work as a practical guide to improve the prospects for you to succeed in your learning design project. It includes four parts, beginning with an introduction to learning design including the latest trends within the field.

Lars Johan Hierta – Med egna ord

Ur Lars Johan Hierta – Med egna ord – Självbiografi: »Den ena dagen lika som den andra ömsom fjäsad och berömd, ömsom förföljd och hatad, icke blott av makten, utan även av dagens flyktiga opinion, över vars vindkast man satt sig till utkik, hinner man i denna verkningskrets inom kort, ehuru uti en mindre sfär, pröva, vilken sällhet det skänker att leva mitt i världsbullret.»

En sommar i Småland av Karl Kullberg

En sommar i Småland av Karl Kullberg är en synnerligen läsvärd klassiker om samhällslivet på den småländska myllan i missväxtens år 1846.