Publicerad

Two basic storytelling points to reflect upon – #MondayMotivation

Two basic storytelling points to reflect upon - #MondayMotivation

“Storytelling is about two things; it’s about character and plot.”
George Lucas

Let’s start the storytelling process. Let’s start with the basics, the character and the plot. New research from McMaster University in Canada shows that the characters are even more important for successful stories than traditionally has been expected. So let’s start to create a unique character, and often the plot will come in his or her way. Please read about the origins of storytelling here


The post Two basic storytelling points to reflect upon – #MondayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/two-basic-storytelling-points-reflect-upon-monday-motivation/

Publicerad

En reseskildring från Europa 1842 – smakprov

En reseskildring från Europa 1842 - läs inledningen

Klicka här för mer information och för att köpa från förlagets egna webbutik.

Europa i en omvälvande tid, men likväl fredstid. Det fanns en utvecklingsiver som delade samhället i tre grupper precis som idag (se citat nedan). När vi nu har facit bekräftar det Karl Kullbergs klarsynta analysförmåga vid sidan hans enastående berättarkraft. Hans reseskildring från Europa är ett lysande exempel på detta. Många av hans tankar och insikter är högaktuella i den omvälvande tid vi ni lever i.

»Den allmänna jäsningsanda, som i detta ögonblick genomgår Europa, skaffar sig allt mera och mera luft, ty det ligger i sakens natur, att en hel tidsandas strävande framåt icke skall kunna motarbetas varken av dem, som står i portgången och ropa över tidens murkenhet, eller av ett ”tiers parti”, dessa amfibier, som vilja allt och kunna intet.»

Karl Kullberg

Sällan har någon fångat inte bara händelseutvecklingen utan också själva känslan i samhällsandan i en omvälvande tid som Karl Kullberg. Det var en uppbrottstid med många likheter med den vi nu lever. Då hade precis övergången från bondesamhällets inrutade värld till industrisamhällets rovdrift påbörjats.

Läs gärna de första sidorna i boken nedan för att göra bekantskap med ett unikt författarskap …

En reseskildring från Europa 1842 flipbook


Inlägget En reseskildring från Europa 1842 – smakprov dök först upp på Gränsfararebloggen.

https://interaqtive.com/gransfarare/2019/02/03/en-reseskildring-fran-europa-1842-smakprov/

Publicerad

Mary Shelley about her writing – #FridayInspiration

Mary Shelley about her writing - #FridayInspiration

“What terrified me will terrify others; and I need only describe the spectre which had haunted my midnight pillow.”

Mary Shelley, the author of Frankenstein

A simple truth of storytelling, how to start? Start from yourselves! Happy writing this weekend …


The post Mary Shelley about her writing – #FridayInspiration that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/mary-shelley-about-her-writing-fridayinspiration/

Publicerad

Create an idea for a new story during the week – #MondayMotivation

Create an idea for a new story during the week - #MondayMotivation

Integrated Storytelling with interactive features, the next generation ebooks, find out more on www.interaqtive.com. Please contact us with questions and ideas. Our challenge! Create an idea for a new story during the week – #MondayMotivation

 


The post Create an idea for a new story during the week – #MondayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/create-idea-new-story-during-week-monday-motivation/

Publicerad

Europeiska författare ”Huset Europa brinner” – Om historiens återkomst

Europeiska författare ”Huset Europa brinner” - Om historiens återkomst

»Den ena dagen lika som den andra ömsom fjäsad och berömd, ömsom förföljd och hatad, icke blott av makten, utan även av dagens flyktiga opinion, över vars vindkast man satt sig till utkik, hinner man i denna verkningskrets inom kort, ehuru uti en mindre sfär, pröva, vilken sällhet det skänker att leva mitt i världsbullret.» skriver Lars Johan Hierta i sin självbiografi.

Samhällsutveckling 1800-talet

Redan 1823 fick Hierta anställning som kanslist i riddarhuset. Han blev också talskrivare till ett gammalt original, en major och hovjunkare Rosenschütz. Detta kan ses som Hiertas första bidrag till Sveriges utveckling.

Ett av talen som lästes upp av majoren i samklang med Hiertas flyhänta och övertygande skrivande. Det handlade om att göra om hamnen i Slite på Gotland till ett frihandelsområde (hela talet finns med i självbiografin). Detta var början på en flod av förslag från Lars Johan Hiertas penna för liberaliseringen av Sverige och att utveckla handeln med övriga världen. Det söndervittrande bondesamhällets maktfullkomliga ägare, de konservativa krafter som krampaktigt försökte hålla kvar vid det gamla, hade fått ännu ett nålsting från den nya tiden som var i ankommande. Detta var en tid med många likheter som den vi nu lever i.

Politikens ytterligheter

De ideologier som tillkom under 1900-talet i maktägande församlingar. Vars företrädare också kom att ta makten, antingen genom val eller med våld, är idag ytterligheter eller på väg att dö ut. Utvecklingen går återigen mot en politisk arena där liberala utvecklingsbejakande krafter står mot konservativas nostalgi och nationalism. Likväl, har vi nu ett politiskt fält från 1900-talet att ta hänsyn till, och det är vid sidan av ytterligheterna långtifrån säkert var de olika politiska partierna slutligen kommer att hamna. I det kommande Europaparlamentsvalet i maj kommer denna politiska arena få allt starkare konturer.

Europeiska författare om historiens återkomst

Precis efter att jag har sätter punkt för den här artikeln upptäcker jag att flera av Europas främsta författare, såsom Milan Kundera, Salman Rushdie, Roberto Saviano och Vassilis Alexakis i en debattartikel idag manar till en ny Europarörelse i Dagens Nyheter och flera andra av de största tidningarna i Europa inför hotet från de mörka krafter som ämnar ödelägga Europas öppna samhälle.

Om några veckor startar vår egen nya satsning EuropaTrender.se, följ gärna på Twitter @EuropeanTrends


Inlägget Europeiska författare ”Huset Europa brinner” – Om historiens återkomst dök först upp på Gränsfararebloggen.

https://interaqtive.com/gransfarare/2019/01/26/europeiska-forfattare-huset-europa-brinner-om-historiens-aterkomst/

Publicerad

Make something of Your ideas – #FridayInspiration

Make something of Your ideas - #FridayInspiration

A traditional printed book or ebook, or why not an interactive book, we will be happy to help you in any part of the process. Please contact us!


The post Make something of Your ideas – #FridayInspiration that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/make-something-ideas-friday-inspiration/

Publicerad

Bringing ideas into action – #MondayMotivation

Bringing ideas into action - #MondayMotivation

“Few ideas work on the first try.
Iteration is key to innovation.”

Sebastian Thrun

The prerequisites for entrepreneurship, creative projects and development in general. Keep on trying!


The post Bringing ideas into action – #MondayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/bringing-ideas-action-mondaymotivation/

Publicerad

Creative weekend for faster development – #FridayMotivation

Creative weekend for faster development - #FridayMotivation

 

“Art, freedom and creativity will change society faster than politics.”

Victor Pinchuk

Let’s start a creative project this weekend in the spirit of freedom and art! If You need guidance first go the 6iModel in the book “Learning Design in Practice for Everybody” by LarsGoran Bostrom that is available in all the big ebook stores all over the world. The book is also available in print. Let’s develop the society for the better …


The post Creative weekend for faster development – #FridayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/creative-weekend-true-development-friday-motivation/

Publicerad

Creative storytelling mindset to create interactive books – #WednesdayMotivation

Creative storytelling mindset to create interactive books

“The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind: artists, inventors, storytellers-creative and holistic right-brain thinkers.” 

Daniel Pink

An excellent way to develop these skills and mindset is to create interactive books. Our makerspace will soon be open to everybody – Integrated Storytelling in a creative environment.


The post Creative storytelling mindset to create interactive books – #WednesdayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/creative-storytelling-mindset-create-interactive-books/

Publicerad

Kreativitetsbroar i böckernas värld

Kreativitetsbroar i böckernas värld

”Låt ditt arbete vara i samklang med ditt syfte.” skrev Leonardo Da Vinci. Detta kan ytligt sett ses som en självklarhet, men i praktiken bör det likväl ses som en vägledning, en målsättning. Detta är vad teorin om reflexitet bland annat förkunnar. En teori som utgår från deltagande människors verkliga förutsättningar. Kreativitet är här bron över vilken man korsar osäkerhetens flod.

Omedvetna konsekvenser

I en transformativ tid är kreativitet själva bron som leder till det nya och bort från det gamla. Man kan låna terminologin från George Soros teori om reflexitet som han på ett ingående sätt beskriver i boken ”The Alchemy of Finance”. Konceptet för teorin är i grunden ganska enkelt och kan överföras på så väl ekonomiska som sociala sammanhang, eller snarare den sammanför dem. Där å ena sidan deltagarna försöker förstå verkligheten och å den andra försöker uppnå sina syften. Likväl inverkar dessa två funktioner på varandra och det är det Soros kallar reflexitet. Det kan ses som en ”feedback loop” mellan deltagarnas förståelse och situationen.

Eftersom deltagarnas förståelse är ofullständig, inte minst i transformativa tider och miljöer som den vi nu lever i. Detta gör att deltagarnas handlande får omedvetna konsekvenser.  För de handlar inte i utifrån sitt eget intresse utan utifrån deras uppfattning av sitt eget intresse. Gapet mellan verkligheten och den ofullständiga tolkningen av densamma skapar osäkerhet som deltagarna försöker överbrygga med kreativitet. Det kan sägas mycket om reflexitet oh dess användbarhet, och allt går att läsa i ”The Alchemy of Finance” av George Soros.

Kreativitetsbroar steg för steg

Kreativitetsbroar i böckernas värld

En helt annan form av kreativitetsbro finns beskriven i boken Learning Design in Practice for Everybody i form av 6iModellen. Detta är en modell som fokuserar på att vägleda kreativa projekt av alla former. För att optimera resultatet så att det så långt som det är möjligt överensstämmer med syftet. Modellen är utvecklad utifrån författarens mångåriga erfarenhet av genomförande av olika former av kreativa projekt och Leonardo Da Vincis sexton designkoder. Vid sidan av de sex stadierna eller stationerna som modellen innehåller är Da Vincis allmänna råd något att beakta för att minska osäkerheten. Han skriver: ”Målaren har hela universum i sitt sinne och hand. Enkelhet är den ultimata sofistikationen.”

Inlägget Kreativitetsbroar i böckernas värld dök först upp på Gränsfararebloggen.

https://interaqtive.com/gransfarare/2019/01/13/kreativitetsbroar-i-bockernas-varld/