Posted on

Bringing ideas into action – #MondayMotivation

Bringing ideas into action - #MondayMotivation

“Few ideas work on the first try.
Iteration is key to innovation.”

Sebastian Thrun

The prerequisites for entrepreneurship, creative projects and development in general. Keep on trying!


The post Bringing ideas into action – #MondayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/bringing-ideas-action-mondaymotivation/

Posted on

Creative weekend for faster development – #FridayMotivation

Creative weekend for faster development - #FridayMotivation

 

“Art, freedom and creativity will change society faster than politics.”

Victor Pinchuk

Let’s start a creative project this weekend in the spirit of freedom and art! If You need guidance first go the 6iModel in the book “Learning Design in Practice for Everybody” by LarsGoran Bostrom that is available in all the big ebook stores all over the world. The book is also available in print. Let’s develop the society for the better …


The post Creative weekend for faster development – #FridayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/creative-weekend-true-development-friday-motivation/

Posted on

Creative storytelling mindset to create interactive books – #WednesdayMotivation

Creative storytelling mindset to create interactive books

“The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind: artists, inventors, storytellers-creative and holistic right-brain thinkers.” 

Daniel Pink

An excellent way to develop these skills and mindset is to create interactive books. Our makerspace will soon be open to everybody – Integrated Storytelling in a creative environment.


The post Creative storytelling mindset to create interactive books – #WednesdayMotivation that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/creative-storytelling-mindset-create-interactive-books/

Posted on

Kreativitetsbroar i böckernas värld

Kreativitetsbroar i böckernas värld

”Låt ditt arbete vara i samklang med ditt syfte.” skrev Leonardo Da Vinci. Detta kan ytligt sett ses som en självklarhet, men i praktiken bör det likväl ses som en vägledning, en målsättning. Detta är vad teorin om reflexitet bland annat förkunnar. En teori som utgår från deltagande människors verkliga förutsättningar. Kreativitet är här bron över vilken man korsar osäkerhetens flod.

Omedvetna konsekvenser

I en transformativ tid är kreativitet själva bron som leder till det nya och bort från det gamla. Man kan låna terminologin från George Soros teori om reflexitet som han på ett ingående sätt beskriver i boken ”The Alchemy of Finance”. Konceptet för teorin är i grunden ganska enkelt och kan överföras på så väl ekonomiska som sociala sammanhang, eller snarare den sammanför dem. Där å ena sidan deltagarna försöker förstå verkligheten och å den andra försöker uppnå sina syften. Likväl inverkar dessa två funktioner på varandra och det är det Soros kallar reflexitet. Det kan ses som en ”feedback loop” mellan deltagarnas förståelse och situationen.

Eftersom deltagarnas förståelse är ofullständig, inte minst i transformativa tider och miljöer som den vi nu lever i. Detta gör att deltagarnas handlande får omedvetna konsekvenser.  För de handlar inte i utifrån sitt eget intresse utan utifrån deras uppfattning av sitt eget intresse. Gapet mellan verkligheten och den ofullständiga tolkningen av densamma skapar osäkerhet som deltagarna försöker överbrygga med kreativitet. Det kan sägas mycket om reflexitet oh dess användbarhet, och allt går att läsa i ”The Alchemy of Finance” av George Soros.

Kreativitetsbroar steg för steg

Kreativitetsbroar i böckernas värld

En helt annan form av kreativitetsbro finns beskriven i boken Learning Design in Practice for Everybody i form av 6iModellen. Detta är en modell som fokuserar på att vägleda kreativa projekt av alla former. För att optimera resultatet så att det så långt som det är möjligt överensstämmer med syftet. Modellen är utvecklad utifrån författarens mångåriga erfarenhet av genomförande av olika former av kreativa projekt och Leonardo Da Vincis sexton designkoder. Vid sidan av de sex stadierna eller stationerna som modellen innehåller är Da Vincis allmänna råd något att beakta för att minska osäkerheten. Han skriver: ”Målaren har hela universum i sitt sinne och hand. Enkelhet är den ultimata sofistikationen.”

Inlägget Kreativitetsbroar i böckernas värld dök först upp på Gränsfararebloggen.

https://interaqtive.com/gransfarare/2019/01/13/kreativitetsbroar-i-bockernas-varld/

Posted on

Write a Book! – #FridayInspiration

Write a Book! - #FridayInspiration

If there is a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, you must be the one to write it.

Toni Morrison

Please contact us if you need any help with your book, advice, production, distribution, marketing etc.

The post Write a Book! – #FridayInspiration that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/write-book-friday-inspiration/

Posted on

Merry Christmas & Happy New Year!

Merry Christmas & Happy New Year! - Integrated storytelling

Become an interactive  Storyteller on eLearningworld – integrated storytelling, the next generation ebooks. Stay tuned a very eventful 2019 is waiting. Click for more information | More about interaQtive books

The post Merry Christmas & Happy New Year! that appeared first on B-InteraQtive Publishing.

https://interaqtive.com/en/blog/integrated-storytelling-happy-new-year/

Posted on

En liten film om boken En sommar i Småland

En liten film om boken En sommar i SmålandI Småland levde 482 290 människor år 1845 (754 535 år 2017). Emigrationen över Atlanten hade ännu inte tagit fart, folkskolereformen var tre år gammal och industrialiseringens omvälvande kraft var fortfarande ganska svag i Småland, men ändå märkbar. Författaren Karl Kullberg som hade bott i Småland under sin barndom, och även under senare delen av 1830-talet, flyttade tillbaka 1845 och bosatte sig i Kalmar.

Tidningen Barometern som grundades 1841 fick med denna flytt ett förstklassigt tillskott till sin redaktion. Samtidigt drev han även Freja som var författarens eget litterära magasin. Det var känt för sitt stora sociala patos. 1845 var också ett missväxtår, och nöden bland särskilt de fattiga tärde hårt under det efterföljande året. Efter dessa förutsättningar påbörjade Karl Kullberg sin roman om sitt älskade Småland och smålänningarna. Hela samhällslivet i en köping med omnejd beskrivs med insiktsfullhet och rättspatos. Se filmen nedan för mer bakgrund om den historiska romanen En sommar i Småland.

Inlägget En liten film om boken En sommar i Småland dök först upp på Gränsfararebloggen.

Posted on

Den röda tråden i de samhällsnära berättelserna i Gränsfarare

Den röda tråden i de samhällsnära berättelserna i GränsfarareEn berättelse, den första, inleds i lugnet på stranden, men stegen leder mot ett mysterium. Händelseutvecklingen kan därefter ses som korta inblickar i ett samhälle i sönderfall. Den tar fart i de följande berättelserna för detta är omvandlingens tid. Bekanta fenomen, som vi tidigare har tagits för självklarheter, ses här i nytt ljus. Där samhällsstrukturer försöker upprätthållas av de maktägande och av nostalgi. Men den nya tidens ”vapen” är både skarpeggade och effektiva. Konturerna av ett nytt samhälle tar form. Se videon om bakgrunden till novellsamlingen Gränsfarare av LarsGöran Boström, en perfekt julklapp till den samhällsintresserade.

Inlägget Den röda tråden i de samhällsnära berättelserna i Gränsfarare dök först upp på Gränsfararebloggen.

Den röda tråden i de samhällsnära berättelserna i Gränsfarare

Posted on

Det öppna samhället – förkämpar och dess antagonister

Det öppna samhället - förkämpar och dess antagonister

Få har bidragit till den svenska samhällsutvecklingen som Lars Johan Hierta. Från sin unika position som ledamot i rikets högsta församling, som framgångsrik entreprenör och inte minst grundare till Aftonbladet kom han att bli yttrandefrihetens och liberaliseringens främsta motorer. Det finns betydande likheter mellan Hiertas gärning och George Soros. Han som räknas som den person utanför det politiska fältet som mest bidrog till kommunismens fall och liberaliseringen av östra delen av Europa.

George Soros i kamp för det öppna samhället mot dess antagonister

Från slutet av 1970-talet skänkte denne framgångsrike finansman och filantrop varannan dollar han tjänade till kampen för människorna i den östra delen av Europa. Detta skedde bland annat genom hans Open Society Foundations som snabbt bröt igenom kommunistregimernas informationsmonopol. Ungefär som Hierta bröt igenom den svenska statsmaktens dito under första halvan av 1800-talet. Dessa av Soros upprättade stiftelserna hade utbildning, social verksamhet och demokrati i allmänhet på programmet. Waldemar A. Nielsen, en expert på amerikansk filantropi ger följande omdöme om Soros gärning: “Soros has undertaken … nothing less than to open up the once-closed communist societies of Eastern Europe to a free flow of ideas and scientific knowledge from the outside world.”

Kampen mellan humanism och nationalism

Idag har kampen mellan humanism och nationalism åter tilltagit i Europa. Bland annat genom statsfinansierade kampanjer som i förlängningen är riktade mot öppenhet och därmed landets medborgare. Ett exempel är Soros födelseland Ungern där detta är ett av regimens främsta vapen. Där bland annat det Sorosfinansierade Central European University som länge har stått under konstant eldgivning från centralmakten. Fredagen den 30 november 2018 stängdes det slutligen. Det är första gången sedan nazisterna stängde Oslo Universitet 1943 som ett universitet stängs i Europa.

Här finner vi även själva sinnebilden för skillnaden mellan de båda sidorna. Där den ena kör gigantiska kampanjer i TV och på anslagstavlor (medier från det gamla eländiga 1900-talssamhället) för att stärka sin egen maktposition. Och den andra som genom utbildning öppnar upp samhället och stärker människors rättigheter och möjligheter till individuella livsval. Det är ett vägval mellan auktoritär och solitär 1900-talsnostalgi eller en gemensam framtid.

___________________________

JULKLAPPSTIPS! 

 

 

Mannen som gjorde yttrande- och tryckfriheten till verklighet i Sverige!

Köp direkt från förlaget i BiQStore!

Inlägget Det öppna samhället – förkämpar och dess antagonister dök först upp på Gränsfararebloggen.

Det öppna samhället – förkämpar och dess antagonister