Veckans erbjudande i Lärandets och Yttrandefrihetens anda

Veckans erbjudande i Lärandets och Yttrandefrihetens anda

Om Lärande DesignOm Lärande Design

Fokus är riktat mot eLearning, men inte i dess traditionella mening, då e:et numera står för experience inte electronic som förut. Eftersom den gamla kampen mellan digitalt och traditionellt lärande har förlorat sin mening i en individcentrerad approach till Lärande Design.

Mer om lärande design

Veckans erbjudande i Lärandets och Yttrandefrihetens andaOm yttrandefrihetens främsta advokat

Inte minst var detta märkbart när han blev den kraftfullaste motorn för införandet av den moderna tryckfrihetsförordningen. Förvisso beslutades och nedpräntades denna grundlag redan 1809. Men med mängder av motstånd och hinder på vägen. Så kom tryckfrihetsförordningen egentligen inte att fullt ut omsättas i praktiken förrän på 1830-40-talen. Detta då mycket tack vare Lars Johan Hiertas envisa kamp genom sitt Aftonblad.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab